Kategoriler
CEZA HUKUKU

DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE REDDİ/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 17.10.2017 TARİHLİ VE 16-420 SAYILI KARARI

Sanık müdafisinin soruşturmanın genişletilmesi kapsamında ortaya konulmasını istediği tanık deliline ilişkin dilekçesi ile dinlenmesini istediği tanıkların dinlenmek üzere çağrılıp çağrılmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi ve tanık A.’nın dinlenmesine karar verildiği hâlde, bu tanık dinlenmeden ya da CMK’nın 206/3. maddesine uygun şekilde dinlenmesinden vazgeçilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.