Kategoriler
CEZA HUKUKU

DAVA ZAMANAŞIMI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 20.12.2016 TARİHLİ VE 196-2107 SAYILI KARARI

Özel Dairece onanmasına karar verilen hükmün, mahkûmiyet değil düşme olması durumunda, bu hükmün kesinleşmesi zamanaşımını kesen, durduran veya sona erdiren bir sebep olarak değerlendirilemez.