Kategoriler
CEZA HUKUKU

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.10.2018 TARİHLİ VE 285-491 SAYILI KARARI

28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 18.06.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun öncesi dönemde, 15 yaşından küçük katılan mağdure ile cinsel ilişkiye giren, katılan mağdureden 5 yıl 8 ay büyük olan ve eyleminin sosyal sonuçlarını bilen sanığın, içinde bulunduğu sosyal ortam ve kişisel özellikleri itibarıyla gerçekleştirdiği bu eylem sonucunda katılan mağdurenin ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmayacağını öngöremeyeceğini kabul etmek mümkün olmayıp, sanığın en azından taksir derecesinde kusurunun bulunduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle sanık hakkında TCK’nın 103/6. maddesinin uygulanmasına ilişkin Yerel Mahkeme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.