Kategoriler
CEZA HUKUKU

ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU

Çocuk düşürme

TCK MADDE 100.

(1) Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi hâlinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

GEREKÇE

Maddede gebeliğin on haftayı aşmış bulunmasına kar­şın, çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek ceza gösterilmektedir.

Bu durumda bulunan kadına çocuk düşürmesini sağlayacak veya bu hususa yarayacak vasıta tedarik eden veya çocuğunu düşürmesi hususunda onu teşvik veya tahrik eden kimsenin suça iştirakten dolayı cezalandırılacağı açıktır.