Kategoriler
CEZA HUKUKU

ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU

Çocuğun soybağını değiştirme

MADDE 231.

(1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde, bir çocuğun soybağının değiştirilmesini veya gizlenmesini suç hâline getirmiştir. Bu netice, yetkili mercilere gerekli bil­gileri vermemek veya yanlış bilgiler vermek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kişilerin aileleriyle olan ilişkileri, doğum, evlât edinme, tanıma veya babalığa hükmolunması yolları ile hukuken oluşur. Doğumla meydana gelen ilişkinin maddede belirtilen suretlerle değiştirilmesi suç hâline getirilmiştir.

Suçun oluşması için failde, çocuğu soybağını değiştirme veya gizleme kastının varlığı esastır.

Maddenin ikinci fıkrasında ise, bu fiillerin taksirle işlenmesi suç ola­rak tanımlanmıştır. Bu suçun, sağlık kurumu bünyesinde kurum görevlileri tarafından işlenebileceğinin gözden uzak tutulmaması gerekir.

ilgili yargıtay kararları
ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.09.2015 TARİHLİ VE 412-286 SAYILI KARARI

 

Çocuğun soy bağını değiştirme suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.