Kategoriler
CEZA HUKUKU

CİNSEL TACİZ SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 10.03.2015 TARİHLİ VE 429-34 SAYILI KARARI

Sanığı tanımayan, aralarında önceye dayalı herhangi bir husumet ya da kendi şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep bulunmayan katılanın aşamalarda birbiriyle uyum gösteren samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddüde mahal bırakmayan beyanı, bu beyanları doğrulayan tanık anlatımı, sanığın katılanın evini birkaç kere aradığı ve “Çarşıda buluşalım, geçerken uğrarım.” dediği yönündeki tevilli ikrar olarak değerlendirilen savunması ve tüm dosya kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, katılanın telefonunu değişik zamanlarda ısrarla arayarak söylediği; “Evde misin canım? Seni çok özledim, eve geliyorum.” şeklindeki sözlerin cinsel amaç taşıdığı ve eyleminin bir bütün halinde zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.