Kategoriler
CEZA HUKUKU

CİNSEL SALDIRI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.11.2018 TARİHLİ VE 975-568 SAYILI KARARI

Sanığın, birlikte yaşadıkları evde inceleme dışı sanığın mağdura karşı organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu olayın görüntülerini telefon ile kaydettiği olayda; mağdurun ekonomik yönden sanığa bağımlı olması ve sanığın nitelikli cinsel saldırı eylemini başından beri kayıt altına alıp, evinde yaşananlara müdahale etmeyerek kayıt sırasında sürekli gülmesi nazara alındığında; sanığın inceleme dışı sanığı eylemi gerçekleştirmemesi konusunda uyardığı ve görüntüleri delil olması amacıyla kaydettiği yönündeki mağdur beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı ve sanığı suçtan kurtarmaya yönelik olduğunun anlaşılması, inceleme dışı sanığın aşamalarda istikrarlı şekilde sanığın mağdurun bacaklarını kaldırıp külotunu çıkartmak suretiyle eylemine iştirak ettiği, ancak görüntülerden bu bölümlerin çıkartıldığı yönündeki anlatımlarının, izlenen görüntü kaydındaki bariz kesikler ile de desteklenmesi karşısında; inceleme dışı sanık ile birlikte suç işleme kararına sahip olan, suçun icrasına etkin hareketleri ile katılarak fiil üzerinde ortak hâkimiyet kuran ve tüm eylem boyunca inceleme dışı sanığın yanında bulunarak suç işleme kararını kuvvetlendirip mağdurun direncini kıran sanığın, nitelikli cinsel saldırı suçuna TCK’nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak katıldığının kabulü gerekmektedir.