Kategoriler
CEZA HUKUKU

CEZA ZAMANAŞIMI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.12.2015 TARİHLİ VE 481-519 SAYILI KARARI

Kasten yaralama suçundan sanık hakkındaki kamu davasının mağdurenin şikâyetinden vazgeçmesi nedeniyle düşmesine dair gerekçeli kararın sanığa tebliğ edildiği, söz konusu karara karşı herhangi bir kanun yoluna müracaat etmeyen sanığın şikâyetten vazgeçmeyi zımni olarak kabul etmiş olduğu, sanık lehine konulan TCK’nın 73/6. maddesindeki “Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.” usul kuralının ihlalinin 1412 sayılı CMUK’un, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi delaletiyle hâlen yürürlükte bulunan 308. maddesi uyarınca Cumhuriyet savcısına sanık aleyhine hükmün bozdurulması için bir hak ve yetki vermediği kabul edilmelidir.