Kategoriler
HUKUK

BOŞANMA

 

1. EVLİLİĞİN İPTAL EDİLEBİLME NEDENLERİ NELERDİR?

Evliliğin mutlak iptal edilebilme nedenleri Medeni Kanunun 145. Maddesinde sayılmış olup aşağıda belirtilmiştir;

– Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması

– Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir şekilde ayırt etme gücünden yoksun olması

– Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması

– Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması

Evliliğin nisbi iptal edilebilme nedenleri;

– Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (TMK 148. md. Örneğin evlenmek istemediği halde alkolün etkisindeyken nikahlanması.)

– Yanılma (TMK 149. md. Evlenme akdini yapmakta yanılan, evleneceği şahısta yanılan ve evleneceği kişinin niteliklerinde esaslı yanılgıya düşen kişiler.)

– Aldatma (TMK 150. md. Hile ile kandırılarak evlenilmesi veya eşin tehlikeli bir hastalığının gizlenmiş olması.)

– Korkutma (TMK 151. md.)

– Yasal temsilcinin dava hakkı ( TMK 153. md. Yasal temsilcinin izni alınmadan evlenen küçük veya kısıtlı için yasal temsilci evlenmenin iptalini talep edebilir.)

Nisbi iptal sebebi hallerinde evlenmeden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıllık zamanaşımı süreleri mevcuttur.

2. EVLİLİĞİN YOK HÜKMÜNDE SAYILABİLME NEDENLER NELERDİR?

– Evliliğin yetkili memur önünde yapılmamış olması

– Aynı cinsiyette olan kişiler evlenmesi

– Taraflardan birinin iradesini açıklamaması

3. KADINLAR BOŞANDIKTAN SONRA HEMEN EVLENEBİLİR Mİ?

Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenemezler. TMK 132. madde gereğince 300 günlük iddet müddetinin geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Bunun nedeni kadının hamile olma ihtimalinin bulunmasıdır.

4. İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Aile mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması istemli dava açılması mümkündür.

5. YABANCI MAHKEMELERDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI NASIL YAPILIR?

Yabancı mahkelerde verilen yalnızca boşanmaya ilişkin kararlar nüfus müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle aile kütüğüne tescil edilebilir. Ancak nafaka, velayet veya boşanmanın eki niteliğindeki diğer kararlar için tanıma tenfiz davası açmak gereklidir.

1. EVLİLİĞİN İPTAL EDİLEBİLME NEDENLERİ NELERDİR?

Evliliğin mutlak iptal edilebilme nedenleri Medeni Kanunun 145. Maddesinde sayılmış olup aşağıda belirtilmiştir;

– Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması

– Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir şekilde ayırt etme gücünden yoksun olması

– Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması

– Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması

Evliliğin nisbi iptal edilebilme nedenleri;

– Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (TMK 148. md. Örneğin evlenmek istemediği halde alkolün etkisindeyken nikahlanması.)

– Yanılma (TMK 149. md. Evlenme akdini yapmakta yanılan, evleneceği şahısta yanılan ve evleneceği kişinin niteliklerinde esaslı yanılgıya düşen kişiler.)

– Aldatma (TMK 150. md. Hile ile kandırılarak evlenilmesi veya eşin tehlikeli bir hastalığının gizlenmiş olması.)

– Korkutma (TMK 151. md.)

– Yasal temsilcinin dava hakkı ( TMK 153. md. Yasal temsilcinin izni alınmadan evlenen küçük veya kısıtlı için yasal temsilci evlenmenin iptalini talep edebilir.)

Nisbi iptal sebebi hallerinde evlenmeden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıllık zamanaşımı süreleri mevcuttur.

2. EVLİLİĞİN YOK HÜKMÜNDE SAYILABİLME NEDENLER NELERDİR?

– Evliliğin yetkili memur önünde yapılmamış olması

– Aynı cinsiyette olan kişiler evlenmesi

– Taraflardan birinin iradesini açıklamaması

3. KADINLAR BOŞANDIKTAN SONRA HEMEN EVLENEBİLİR Mİ?

Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenemezler. TMK 132. madde gereğince 300 günlük iddet müddetinin geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Bunun nedeni kadının hamile olma ihtimalinin bulunmasıdır.

4. İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Aile mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması istemli dava açılması mümkündür.

5. YABANCI MAHKEMELERDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI NASIL YAPILIR?

Yabancı mahkelerde verilen yalnızca boşanmaya ilişkin kararlar nüfus müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle aile kütüğüne tescil edilebilir. Ancak nafaka, velayet veya boşanmanın eki niteliğindeki diğer kararlar için tanıma tenfiz davası açmak gereklidir.

6. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı.

7. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

8. ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

– Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması.

– Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi.

– Hakimin tarafları bizzat dinlemesi.

– Boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında tarafların anlaşmaları ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması.

9. HAKİMİN BOŞANMAYA DEĞİLDE AYRILIĞA HÜKMETMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

– Boşanmaya sebebiyet verecek koşullar gerçekleşmiş olmalıdır.

– Ayrılık istemli açılan davada boşanmaya hükmedilemezken, boşanma istemli davada ayrılığa hükmedilebilir.

– Kuvvetli barışma ihtimalinin bulunması gerekir.

– Ortak hayatın yeniden kurulmasını olası gösterir bulgular olmalıdır.

10. UZAKLAŞTIRMA KARARI NELERİ KAPSAR?

Evden uzaklaştırma, çocuklara yaklaşma yasağı, hakaret ve tehdit yasağı, adrese yaklaşmama yasağı, iletişim kurma yasağı, eşyalara zarar verme yasağı, alkol ve uyuşturucu madde kullanma yasağı, sağlık kuruluna başvurma ve tedavi, silah teslimi, çocukla görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması.

11. AİLE KONUTUNUN BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE AKIBETİ NE OLUR?

Boşanma davası devam ederken evden ayrılması halinde ağır mağduriyet yaşayacak olan taraf lehine (eş ve çocuklar gibi) tahsis edilmesine karar verilmesi talep edilmelidir.

12. EŞİN WHATSAPP, FACEBOOK, MESAJ, TELEFON KAYITLARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLUR MU?

Diğer tarafın kusurlu olduğunu gösteren kayıtlar boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.

13. BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı ve çekişmeli olma durumuna göre değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma davaları bir kaç ayda kesinleşirken çekişmeli boşanma davaları ortalama bir yılla iki yıl arasında sürmektedir.

14. TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konut terk edilmelidir, terk en az altı ay sürmüş olmalıdır, eve dönmesi ihtar edilmiş olmalıdır, ihtar geçerli ve haklı olmalıdır, hazır edilen konutun terk eden kişinin yaşamasına uygun olması gerekir

15. TANIK BEYANLARI DAVAYI NE KADAR ETKİLER?

Tanık beyanları pek çok davada tek delil veya en önemli delil olması nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle davanın sadece tanık beyanlarıyla ispatlanabileceği hallerde tanık beyanları davanın sonucunu doğrudan etkileyebilmektedir.

16. EŞİN MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Mal varlığının tasfiyesi davası açılarak mal varlığı üzerine tedbir konulması talep edilmelidir.

17. UZUN YILLAR AYRI YAŞANMASI BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Boşanma davasının reddinden sonra ortak hayatın yeniden kurulamamasına dayalı olarak boşanma davası açılabilir. Bunun için davanın reddinin kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmesi gerekmektedir.

18. EŞİN TÜM TELEFON KONUŞMA VE MESAJ İÇERİKLERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLİR Mİ?

Eşlerin konuşma ve mesaj içerikleri mahkemeye gönderilmez. Ancak hangi tarihte hangi numarayla kaç dakika konuştuğu veya hangi tarihte hangi numarayla mesaj alış verişi olduğuna dair kayıtlar gönderilir.

 

Boşanma konusunda hak kaybı yaşamamak adına muhakkak bir boşanma avukatıyla iletişime geçilmelidir.