Kategoriler
CEZA HUKUKU

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 19.01.2016 TARİHLİ VE 72-24 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece, sanığın, TCK’nın 53/1. maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki haklardan mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, (c) bendinde belirtilen haklardan ise şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi alt soyu haricindeki kişiler yönünden de, birinci fıkranın (c) bendindeki hak yoksunluğunun koşullu salıvermeden sonra uygulanmaması sonucunu doğuracağından, bu şekilde yapılan uygulama usul ve kanuna aykırıdır.