Kategoriler
CEZA HUKUKU

BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

MADDE 268. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

MADDE 268.– Madde metninde iftira suçunun özel bir işleniş biçimi hakkında düzenleme yapılmıştır.
Etkin pişmanlık

MADDE 269. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idarî soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi hâlinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme hâlinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın dörtte üçü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;

a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi,

b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın yarısı,

c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idarî yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil dolayısıyla;

a) İdarî yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek cezanın yarısı,

b) İdarî yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması hâlinde, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

(5) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerekir.

MADDE 269.– Madde metninde iftira suçu açısından etkin pişman­lıkla ilgili düzenleme yapılmıştır.
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 23.05.2017 TARİHLİ VE 464-285 SAYILI KARARI
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 29.09.2015 TARİHLİ VE 609-290 SAYILI KARARI

 

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.