Kategoriler
CEZA HUKUKU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.04.2019 TARİHLİ VE 172-361 SAYILI KARARI

Sanığın suça konu kredi kartını ele geçirdikten sonra şikâyetçinin yanından ayrılarak hâkimiyet alanına giren bu kart ile şikâyetçinin rızasına aykırı olarak para çekmesi eyleminin TCK’nın 245/1. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.