Kategoriler
CEZA HUKUKU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Wieser / Avusturya, 2293 / 03, 22 Şubat 2007

Mevcut davada AİHM, öncelikle, başvurana üzerindekileri çıkarması talimatı verilmediğini ancak, çaresiz bir haldeyken polis memurlarınca üzerindekilerin çıkarıldığını belirtmektedir. Başvuranın, yerel mahkemelerce doğruluğu tespit edilmemiş olan söz konusu süre boyunca gözlerinin bağlandığına ilişkin iddiası göz ardı edilse dahi, AİHM bu prosedürün, zorunlu bir sebep olmaksızın uygulanmaması gereken saldırı nitelikli ve potansiyel olarak alçaltıcı bir tedbir anlamına geldiği kanısındadır. Ancak, elbiseler çıkarılarak yapılan aramanın güvenlik nedenleriyle gerekli olduğu ve haklı görülebileceğini gösteren bir bulgu mevcut değildir. AİHM bu hususta elleri kelepçelenmiş olan başvuranın üzerinde, uyuşturucu veya diğer küçük objeler için değil, silah için arama yapıldığını ve bunun, basit bir üst aramadan ayırt edilemeyebileceğini ve başvuranın üzerindekileri tamamen çıkarmadan yapılamayabileceğini belirtmektedir. Yukarıda kaydedilenleri göz önüne alan AİHM, dava koşullarında, polisin evinde arama yaptığı sırada başvuranın üzerindekileri çıkararak aramasının, AİHS’nin 3. maddesi bağlamında “onur kırıcı” olarak nitelendirilecek ciddi haksızlık içeren bir muamele olduğu kanısındadır.