Kategoriler
CEZA HUKUKU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Lüdi / İsviçre, 12433 / 86, 15 Haziran 1992

Başvuran, mahkûmiyetinin, esas olarak, gizli ajan raporuna ve ajanla yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine dayandığını ileri sürmüştür; buna rağmen, yargılamanın hiç bir aşamasında onu sorgulama veya onun sorgulanması imkanına sahip olmamıştır… Ne sorgu hâkiminin ne de ilk derece mahkemesinin, Toni’yi [gizli ajan] tanık olarak dinlemek ve Toni’nin ifadelerinin Lüdi’nin iddiaları ile karşılaştırılmasını sağlayacak bir yüzleştirme yapma yönünde bir imkanı veya talebi olmuştur. Ayrıca, Lüdi ve avukatının, yargılama zarfında hiçbir zaman onu sorgulama ve güvenilirliği konusunda kuşku uyandırma imkanı olmamıştır. Ancak, polisin kendi görevlisini korumak ve aynı zamanda gelecekte ondan yine faydalanmak amacıyla bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında polisin yasal menfaatini göz önüne alarak kendi görevlisinin kimliğini saklı tutması şeklinde bunu yapmak mümkün olabilirdi… Özetle, savunmanın hakları o derece kısıtlanmıştır ki başvuranın davası hakkaniyete uygun olarak görülmemiştir. Dolayısıyla, 6. maddenin 1. paragrafıyla bağlantılı olarak 3-d paragrafı ihlâl edilmiştir…