Kategoriler
CEZA HUKUKU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Krasniki / Çek Cumhuriyeti, 51277/99, 28 Şubat 2006

AİHM, soruşturma memurunun, Hükümet’in belirttiği gibi uyuşturucu bağımlılarına ve aleyhlerinde tanıklık yapan kişilere karşı sıklıkla tehdit veya şiddete başvuran uyuşturucu satıcılarının yaşadığı çevrenin yapısını göz önünde bulundurduğunu kaydetmiştir. Dolayısıyla, bu kişiler, uyuşturucu satıcıları tarafından misilleme korkusu ve fiziksel yaralanma tehlikesi yaşayabilir. Ancak, tanıkların dinlendiği 11 Temmuz 1997 tarihine ait kayıtlardan veya duruşma raporlarından, …Tanıklar duruşma hâkiminin, tanıkların başvuranla karşı karşıya olduğu durumdaki kişisel korkularının makullüğünü, polis tarafından sorgulandıklarında veya “Jan Novotny” duruşmada sorgulandığında, nasıl değerlendirdiği anlaşılmamaktadır. Ayrıca Asliye Mahkemesi de, başvurana karşı, kimlikleri saklı tutulan tanıkların ifadelerinin dinlenmesine karar veren Bölge Mahkemesi’nin kararını onadığında, tanıkların kimliklerinin saklı tutulması kararının gerekçelerinin ciddiyeti ve doğruluğuna yönelik bir inceleme yürütmemiştir… Bu hususta, başvuranın lehinde, kanunun ihlâl edildiğine dair Adalet Bakanlığı tarafından yapılan şikayetin gerekçelerine işaret eden AİHM, … Hükümet’in çelişkili iddiasını ikna edici bulmamıştır. AİHM, bu koşullar ışığında, kimliklerinin saklı tutulmasının tanıklar için yararının, başvuranın haklarının bu denli kısıtlanmasını haklı çıkarmayacağı görüşündedir …