Kategoriler
CEZA HUKUKU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Emrullah Karagöz / Türkiye, 78027 / 01, 8 Kasım 2005

 AİHM, başvuranın gözaltına alınıp ardından jandarma komutanlığına götürülmesi karşısında, etkin bir adli incelemeye tabi tutulmadığını gözlemlemektedir. Ayrıca, tutuklu bir kimsenin, sorgulanmak üzere jandarmalara teslim edilmesi, polis tarafından gözaltında tutulurken geçirilmiş olabilecek sürelere ilişkin uygulanabilir kanunlardaki boşluklardan yararlanmak anlamına gelmektedir. Gözaltına alındıktan birkaç saat sonra, sorgulandığı sırada başvuranın başına gelen budur. Ayrıca, belirli bir neden olmaksızın 2 Aralık 2001’e kadar jandarma gözetiminde tutulmuştur. Sorgulama sırasında verilmesi gereken teminatlar, özellikle de avukata danışabilme teminatı, geçerliliğini yitirdiği için AİHS’nin 5/1-c maddesinde öngörülen kanuni geçerlilik gereklerinin ihlâl edildiği kabul edilmelidir. Bu nedenle AİHS’nin 5/1. maddesi ihlâl edilmiştir.