Kategoriler
CEZA HUKUKU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Calabro / İtalya (karar), 59895 / 00, 21 Mart 2002

Mevcut davada gizli ajan yalnızca büyük miktarlarda uyuşturucu almaya ve satmaya hazırlanmış olduğunu belirtmiştir … başvuran daha sonra kendi isteğiyle Jürgen’le iletişim kurmuş, ona belli miktarda para ödemiş ve 46 kg kokaini teslim almak için bir randevu ayarlamıştır. Böyle yaparak, uluslar arası bir uyuşturucu satış halkasına dahil olduğunu göstermiştir. Ayrıca, AİHM’nin belirttiği gibi, gizli ajanın ifadeleri başvuranın mahkûm edilmesinde belirleyici bir faktör olmamıştır … Buna ek olarak, başvurana Milano Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada soruşturmada görev alan diğer polis memurlarını sorgulama, tutuklanmasına yol açan polis operasyonunun niteliğini ve kullanılan usulleri netleştirme fırsatı verilmiştir. Bu koşullar altında, Jürgen’in eylemleri ile suçun işlenmesini teşvik ettiği ya da aksi halde suçun işlenmemiş olacağı sonucuna varılamaz. AİHM, sonuç olarak, Jürgen’in gizli ajan olarak rolünün sınırları dışına çıkmadığı ve bu nedenle, adil yargılanma hakkından mahrum bırakılmadığı kanısına varmıştır.