Kategoriler
CEZA HUKUKU

ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA SEBEBİYET VERME SUÇU

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme

MADDE 173.

(1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

GEREKÇE

Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir. Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak tanımlan­mıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlan­mıştır.