Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE İNDİRİMİ

01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı, 01/04/2008 tarihinden itibaren ise %100’ü, beyanname ile bildirilen kurum kazancından indirilebilecektir. (KVK Md. 10/1-a; GVK Md. 89/1-9)