Kategoriler
CEZA HUKUKU

AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli

MADDE 175.

(1) Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal eden kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

 

GEREKÇE

Maddede akıl hastası üzerinde bakım ve gözetim yü­kümlülüğü bulanan kişinin bu yükümlülüğünü, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde ihmal etmesi, ceza­landırılmaktadır. Maddenin düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere fiil so­mut tehlike suçu niteliğindedir. Suçun oluşması bakımından bir zarar doğ­ması aranmaz. Suç, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişinin bu yü­kümlülüğünü başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehli­keli olabilecek şekilde ihmal etmesiyle tamamlanır. Bu ihmal neticesinde başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zarar meydana gelirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi, fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır