Kategoriler
CEZA HUKUKU

ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

MADDE 288. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

GEREKÇE

Madde, kesin bir yargı kararı verilmeden önce tanık­ların beyanlarını veya bilirkişi mütalâalarını ve hüküm ve kararları etkile­mek amacıyla baskıcı ve kötü niyetli yayınlar yapılmasını ve bunların açık­lanmasını cezalandırmaktadır. Adalet cihazının yansızlığını sadece iktidar­lara karşı koruyucu güvenceler yeterli değildir; kamuoyunda, “kapıları tu­tanların” etkisinden de adaleti kurtarmak ve sükûnetle çalışılmasını sağla­mak gereklidir.

Kitle iletişim araçlarıyla yürütülen ve “yargısız infaz” olarak tanımla­nan uygulamalar dolayısıyla, bu hükme Tasarı metninde yer verilmiştir.

ilgili yargıtay kararları

YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS/YARGITAY CEZA GENEL KURULU 01.12.2015 TARİHLİ VE 547-426 SAYILI KARARI

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.