Kategoriler
CEZA HUKUKU

AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.12.2018 TARİHLİ VE 1347-634 SAYILI KARARI

Sanığa atılı açığa imzanın kötüye kullanılması suçuna konu senedin sanıkla katılan arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı delil ile ispatlanması zorunlu olup, yalnızca tanık deliline dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulması mümkün değildir.