Kategoriler
CEZA HUKUKU

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 23.01.2018 TARİHLİ VE 751-25 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece sanığın yokluğunda verilen hükme ilişkin, adres kayıt sisteminde kayıtlı olmayan, sanığın duruşmada bildirdiği ve bilinen en son adresine çıkarılan tebligatın, tebligatta gösterilen adresten sorulduğunda muhatabın işe gittiğinin öğrenildiği, tebliğ imkansızlığı nedeniyle Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca tebligatın mahalle muhtarlığına teslim edildiği, 2 No.lu haber kağıdının düzenlenerek adresin kapısına yapıştırıldığı, durumdan haberdar edilen yakın komşusunun isim ve imzadan imtina ettiği şerhi konularak tebliğ edildiği olayda; sanığa yapılan tebligat işleminin, Tebligat Kanunu’na ve tebliğ tarihinde yürürlükte olan Tebligat Tüzüğü’ne uygun olarak gerçekleştirdiği ve buna bağlı olarak temyiz isteminin süresinde yapılmadığı kabul edilmelidir.