Kategoriler
CEZA HUKUKU

6515 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 12.03.2019 TARİHLİ VE 691-202 SAYILI KARARI

PKK silahlı terör örgütünün varlığını koruması, 6415 sayılı Kanun’un 3. maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiilleri gerçekleştirebilmesi ve bu husustaki örgütsel faaliyetlerini sürdürülebilmesi amaçlarına uygun olarak örgütün kırsalda faaliyet gösteren mensuplarına sanığın gıda, giyim ve temizlik malzemeleri ile alet ve edevat temin ettiği olayda; sanık tarafından temin edilen malzemelerin niteliği itibarıyla 6415 sayılı Kanun’un 2/c. maddesinde tanımlanan “fon” kapsamında olduğu, dolayısıyla sanığın terör örgütü mensuplarına fon sağlaması şeklinde gerçekleşen eyleminin, aynı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir.