Kategoriler
CEZA HUKUKU

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.12.2018 TARİHLİ VE 271-624 SAYILI KARARI

Olaydan kısa bir süre sonra alınan sanığın el svapları üzerinde inceleme yapılıp, örneklerde atış artığı olup olmadığı tespit edilerek diğer tüm delillerle birlikte kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sanığın silahla ateş edip etmediğinin değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırmayla ve “…Olay anında ateşlenen silahın sanığın silahı olmadığı, bunun dışında ele geçmeyen ve diğer sanığa ait olduğu düşünülen bir silah ile atıldığı anlaşılmıştır.” şeklindeki varsayıma dayalı gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesinin, amacı her somut olayda kanuna ve usulüne uygun olarak toplanan deliller doğrultusunda maddi gerçeğe ulaşıp adaleti sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak ve kamu düzenini koruyup tesis etmek olan ceza muhakemesi ilkelerine aykırı olduğu kabul edilmelidir.