Kategoriler
CEZA HUKUKU

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 26.02.2019 TARİHLİ VE 54-131 SAYILI KARARI

08.01.2008 tarihli ikinci iddianameye konu 30.05.2007 tarihli eylemle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca 04.01.2008 tarihli ve 407-14 sayılı iddianame ile sanığın iş yerinde yapılan aramada 1.433 adet bandrolsüz CD/DVD ele geçtiği belirtilerek ayrı bir kamu davası açılması neticesinde B. 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesince 14.05.2008 tarihinde verilen ve temyizde onanarak kesinleşen 6.000 TL ve 80 TL adli para cezası içerikli bir mahkûmiyet hükmü bulunduğunun anlaşılması karşısında; B. 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesince 14.05.2008 tarihinde sayılı dava dosyası getirtilip, 08.01.2008 tarihli iddianame ile açılan kamu davasının mükerrer dava olduğu gözetilerek CMK’nın 223/7. maddesi uyarınca reddedildikten sonra kesinleşen hükme konu eylem de göz önüne alınarak zincirleme suç hükümlerinin uygulanması suretiyle hüküm kurulmalı, kesinleşen hükümdeki ceza sonuç cezadan indirilmeli, böylece yargılaması devam eden suça ilişkin ceza belirlenmelidir.