Kategoriler
CEZA HUKUKU

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 09.10.2018 TARİHLİ VE 155-411 SAYILI KARARI

İl Denetim Komisyonu görevlilerinin yaptıkları denetim sırasında, pazar yerinin ortasında bulunan belediyeye ait alanda kurulu çadırda hak sahiplerinin izni olmadan kopyalanmış ve bandrolsüz oldukları tespit edilen CD’lerin sanık tarafından satışının yapıldığını tespit ettikleri olayda; bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 5846 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 71/1. maddesinin 1. bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde uygulanması gereken ve 5846 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/13. maddesinde düzenlenen özel fikri içtima hükmü uyarınca aynı Kanun’un 71. maddesine yapılan yollamanın sadece ceza yaptırımının belirlenmesine ilişkin olması, suçun vasfında ve re’sen kovuşturmaya tabi bir suç olma niteliğinde bir değişiklik meydana getirmemesi, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçunda mağdurun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplumu oluşturan bireyler yani kamu olması, suçun konusunu birden çok eser nüshasının oluşturması ve birden çok şikâyetçinin bulunması hâlinin de bu durumda bir değişikliğe neden olmaması ile mağdurunun kamu olduğu kabul edilen bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçu açısından TCK’nın 43/2. maddesinde ifade edilen “Aynı suçun birden fazla kişiye karşı” işlenmesi şartının gerçekleşmesinin mümkün olmaması nedeniyle, sanık hakkında TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanma şartlarının bulunmadığının kabulü gerekmektedir.