Kategoriler
CEZA HUKUKU

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 05.06.2018 TARİHLİ VE 66-263 SAYILI KARARI

Lehe olan kanunun tespiti açısından, 5846 sayılı Kanun’un suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Kanun’la değişik 81/9. maddesinin 1/a alt bendinin aynı Kanun’un hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/13. maddesi ve 71/1. maddesinin (1) numaralı bendi hükümleri ile karşılaştırılarak hüküm kurulması gerekirken, aynı Kanunun hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/4. maddesi ile karşılaştırılmak suretiyle hüküm kurulması isabetsizdir.