Kategoriler
CEZA HUKUKU

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 19.06.2018 TARİHLİ VE 282-287 SAYILI KARARI

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun “İştirak hâlinde işlenen suçlar” başlıklı 17. maddesindeki düzenlemeye göre birleştirmenin ancak genel mahkemedeki dosya üzerinden yapılabileceği, yetişkinlerin yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesinin, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine göre alt mahkeme olması nedenleriyle davalarının birleştirilmesi mümkün değil ise de ergin sanıkların olayla ilgili beyanlarının tespit edilip, haklarında görülen 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının getirtilerek onaylı örneği dosya içerisine konulduktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin eksik araştırma ile hüküm kurulması isabetsizdir.