Kategoriler
CEZA HUKUKU

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.03.2019 TARİHLİ VE 50-176 SAYILI KARARI

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdarî para cezası” başlıklı 17/7. maddesi doğrultusunda yeniden değerleme oranları da dikkate alındığında, sanığın olay tarihi itibarıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. maddesi uyarınca 88 TL idari para cezası ile cezalandırılması gerektiği, ancak, anılan Kanun’un 20/2-c maddesinde üç yıl olarak belirlenen ve kabahatin işlendiği 27.10.2013 tarihinden itibaren başlayan soruşturma zamanaşımı süresinin, Yerel Mahkemenin karar tarihinden sonra, 27.10.2016 tarihinde dolduğu anlaşılmaktadır.