Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurtdışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamaktır.

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.

1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

(5084 s. Kanun md.3, md.7/h) (1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri)

2. Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

(5084 s. Kanun md.4, md.7/h)

3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

(5084 s. Kanun md.5)

4. Enerji Desteği

(5084 s. Kanun md.6, md.7/h)

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır. (HK. md. 59/n)