Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

4684 SAYILI KANUNDA YER ALAN KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİ İSTİSNASI

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ve kredi işlemeleri üzerinden KKDF kesintisi yapılmamaktadır.   (4684 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi ile 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2. Maddesi)