Kategoriler
CEZA HUKUKU

466 SAYILI KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 30.10.2018 TARİHLİ VE 772-487 SAYILI KARARI

Davalı ve Cumhuriyet savcısının temyiz istemlerinin Yerel Mahkemece davacının 466 sayılı Kanun’a ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinin kabul edilen kısmına ilişkin olması, kabul edilen 35,28 TL maddi ve 1.100 TL manevi tazminat miktarının ise karar tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427. maddesindeki 1.890 TL’lik temyiz sınırının altında olması nedeniyle anılan karara karşı temyiz kanun yoluna gidilmesi miktar itibarıyla mümkün olmayıp hükmün kesin ve temyiz edilemez nitelikte olduğu açıktır.