Kategoriler
CEZA HUKUKU

466 SAYILI KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13.11.2018 TARİHLİ VE 768-528 SAYILI KARARI

Kesinleşmiş beraat hükümlerinin davacıya tebliğ edildiğine ya da davacının kesinleşmeden haberdar olduğuna ilişkin bir belgenin bulunmaması nedeniyle 466 sayılı Kanun’un 2/1. maddesinde öngörülen üç aylık dava açma süresinin işlemeye başlamaması ve beraat kararlarının kesinleşmesinden itibaren de 10 yıllık azami dava açma süresi içerisinde uyuşmazlık konusu davanın açılması karşısında, süresinde açılmadığından bahisle tazminat istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.