Kategoriler
CEZA HUKUKU

466 SAYILI KANUN DIŞI YAKALANAN VEYA TUTUKLANAN KİMSELERE TAZMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 02.05.2019 TARİHLİ VE 758-376 SAYILI KARARI

466 sayılı Kanun hükümleri uyarınca açılacak tazminat davaları açısından, Ceza Genel Kurulunun içtihatları doğrultusunda kabul edilen on yıllık azami dava açma süresinin beraat kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren başlayacağı, ancak; sanığın yokluğunda verilen beraat kararını takip etmek için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğu, yoklukta verildikten sonra üç ay içinde kesinleştirilememesi durumunda söz konusu kararın 466 sayılı Kanun uyarınca açılacak tazminat davaları açısından verildiği tarihten itibaren üç aylık sürenin geçmesiyle kesinleştirilmiş sayılacağı, üç ayın sonunda kesinleştirilmiş sayılan bu kararın sanığa ya da müdafisine tebliği durumunda 466 sayılı Kanun’un 2. maddesinde öngörülen üç aylık sürenin tebliğden itibaren başlayacağı, bahse konu davaların her hâlde yoklukta verilen ve tebliğ edilmeyen kararın verildiği tarihten üç ay sonrasında kesinleştirilmiş sayılmasından itibaren on yıl içinde açılması gerektiği kabul edilmelidir.