Kategoriler
CEZA HUKUKU

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 27.02.2018 TARİHLİ VE 77-62 SAYILI KARARI

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın 14. maddesinde belirtilen gerçek kişi tacirlerin yanında, 136. maddesinde sayılan ticari şirketlerin ve bu bağlamda bir ticari şirket türü olan limited şirketin, 18. maddesi uyarınca “Tacir” olduğunda şüphe bulunmaması ve İİK’nın 44. maddesinde yer alan “Ticareti terk eden tacir” ifadesinin yalnızca gerçek kişi tacirleri kapsadığına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hüküm konulmaması nedenleriyle limited şirketin münferiden temsile yetkili müdürünün İcra ve İflas Kanunu’nun 44 ve 337/a maddeleri uyarınca ticareti terk suçunu işleyebileceği kabul edilmelidir.