Kategoriler
CEZA HUKUKU

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.01.2019 TARİHLİ VE 4-46 SAYILI KARARI

İİK’nın 343. maddesinde tazyik hapsi cezası öngörülen bu suçtan açılan davanın, aynı Kanun’un 346/1. maddesi gereğince ancak icra mahkemesinde görülebilecek olması, İİK’nın 346/3. maddesi uyarınca; aynı Kanun’un On Altıncı Babında yer alan ve aralarında, İİK’nın 343. maddesinde düzenlenen ve tazyik hapsinin öngörüldüğü dava konusu bu suçun da bulunduğu suçlarla ilgili davalara icra mahkemesinde bakılacağının açıkça düzenlenmiş olması, yine 5235 sayılı Kanun’un 10. maddesinde kanunların ayrıca yargılama yapacak mahkemeleri görevli kıldığı hâllerin ayrık tutulması karşısında, sanık hakkında İİK’nın 343. maddesinde düzenlenen suçtan açılan davanın icra mahkemesince bakılması gerekmektedir.